SALA REHABILITACYJNA O POWIERZCHNI 40m2

SALA REHABILITACYJNA 40M2

Na czterdziestometrowej powierzchni możliwe jest stworzenie wielofunkcyjnej siłowni wyposażonej w urządzenia do trenowania wszystkich głównych partii mięśniowych. Dzięki oszczędzającym przestrzeń rozwiązaniom w sali zmieścimy maszyny do trenowania dolnych części ciała, maszynę do ćwiczenia mięśni brzucha, maszynę do wyciskania, ergometr wioślarski oraz system bloczkowy do treningu funkcjonalnego.

UŻYTE MASZYNY:

HUR – SIŁA NA DŁUGIE LATA