HUR SMARTTOUCH

POPARTE DOWODAMI, INNOWACYJNE, INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TRENIGOWE

smart touch hur

 

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE KOMPLETNEGO, WSPOMAGANEGO KOMPUTEROWO TRENINGU DLA ZACHOWANIA SIŁY I DŁUGOWIECZNOŚCI

Poprowadź sprawdzoną ścieżką tych, o których dbasz – swoich Klientów.
HUR SmartTouch to doskonałe połączenie tradycyjnego treningu siłowego z nowoczesnymi rozwiązaniami komputerowymi i sprzętowymi. Inteligentne rozwiązania stworzone specjalnie na potrzeby rehabilitacji seniorów oraz odnowy biologicznej.

 

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2Zl8ZzyHQFM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Korzyści dla Użytkownika

 

System umożliwia samodzielny trening. Dostęp do każdego urządzenia jest łatwy, a obciążenie jest ustawiane automatycznie.
Ekran dotykowy wyświetla wskazówki, cele oraz informację zwrotną o postępach – dzięki temu Użytkownik ma natychmiast poczucie osiągnięcia celu i jest dodatkowo zmotywowany.

Korzyści dla Instruktora

 

System redukuje czas potrzebny na wprowadzanie nowych pacjentów, eliminuje pracę z dokumentacją papierową i ogranicza rutynowe czynności.
Opór może być zwiększany automatycznie, odpowiednio do postępów pacjenta, a system dostarczy dokumentację niezbędną do kontroli postępów. Dzięki temu większość pacjentów ćwiczy samodzielnie, a instruktor może skoncentrować się na pacjentach, którzy rzeczywiście potrzebują jego asysty.

Korzyści dla Managera

 

System automatycznie dostarcza dane umożliwiające kontrolę wydajności ćwiczeń, ogranicza zaangażowanie personelu oraz automatycznie dokumentuje postępy pacjenta. Sporządzana indywidualna dokumentacja to najlepsze narzędzie potwierdzające postępy, w szczególności przydatne dla instytucji finansujących świadczenia. W USA, w Japonii i w krajach skandynawskich raporty SmartTouch są uznawane przez firmy ubezpieczeniowe i państwowych płatników jako dowód postępów rehabilitacji.