SALA REHABILITACYJNA O POWIERZCHNI 20m2

SALA REHABILITACYJNA HUR 20M2

Na funkcjonalną salę treningowa można zaadaptować dawną izolatkę czy recepcję. Maszyny HUR przy całej swojej wszechstronności zajmują niezwykle mało miejsca i mogą stać bezpośrednio przy ścianach. Ponadto wiele urządzeń to maszyny dwufunkcyjne, dodatkowo oszczędzające miejsce. Wszystko to sprawia, że nawet najmniejsza przestrzeń może zostać przekształcona w funkcjonalną salę treningową.

Na obrazku przedstawiono przykład sali rehabilitacyjnej, w której na powierzchni 20m2 zmieszczono urządzenia do kompletnego treningu dolnej połowy ciała oraz systemy bloczkowe do treningu funkcjonalnego. Pełna lista użytych maszyn znajduje się poniżej.

UŻYTE MASZYNY: