HUR SMARTCARD

NIEZALEŻNY PLAN TRENINGOWY OPARTY NA ZBIERANYCH DANYCH

Oprogramowanie HUR SmartCard to zaawansowane technologiczne i jednocześnie niezwykle proste w obsłudze rozwiązanie do sterowania indywidualnym treningiem. Intuicyjny interfejs sprawia, że może być obsługiwane przez każdego Użytkownika.
Oprogramowanie umożliwia opracowanie indywidualnego zestawu ćwiczeń i zapisanie go na karcie SmartCard. Po zakończonych ćwiczeniach dane o treningu są przesyłane do komputera dla dalszej analizy.  SmartCard analizuje m.in takie dane jak: wykonana ilość powtórzeń, obciążenie, średnie tętno, maksymalne tętno, czas treningu.

HUR SMARTCARD – JAK TO DZIAŁA?

1. Personel rejestruje nowego Użytkownika w systemie i układa jego indywidualny program treningowy. Użytkownikowi zostaje nadany numer identyfikacyjny oraz hasło do panelu SmartZone.

2. Przed rozpoczęciem treningu Użytkownik loguje się do panelu i wybiera swój program treningowy, który uruchamia maszynę nr 1.

3. Program treningowy przeprowadza Użytkownika po kolei przez wszystkie maszyny co gwarantuje płynny przepływ ruchu na sali.  Opór oraz ilość powtórzeń ustawiane są automatycznie, dodatkowo na życzenie na ekranie mogą być wyświetlane instrukcje.

4. Po zakończonym treningu Użytkownik wylogowuje się ze swojego konta w panelu. Generowany jest raport osiągów a program uaktualnia się automatycznie jeśli założony cel został osiągnięty.

WSPÓLNE KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA I TRENERA

Użytkownik nie potrzebuje korzystać z pomocy Instruktora aby rozpocząć trening. Może wybrać swój indywidualny program treningowy jak również standardowy program dla całkiem początkujących. Po wyborze programu i włożeniu karty do maszyny automatycznie ustawi się obciążenie i ilość powtórzeń. Dodatkowo na życzenie na monitorze mogą być wyświetlane instrukcje.

Dzięki danym zapisywanym na karcie SmartCard Użytkownik może na bieżąco monitorować swoje osiągi. Oprogramowanie informuje Użytkownika o efektywności treningu. Gdy zamierzony cel zostanie osiągnięty urządzenie automatycznie przechodzi do kolejnego etapu, uaktualniając plan treningu, obciążenie i ilość powtórzeń do nowych okoliczności i kondycji ćwiczącego.

Obwodowy plan treningu prowadzi Użytkownika po kolei przez wszystkie urządzenia w konkretnej kolejności. Takie rozwiązanie eliminuje problem kolejek do maszyn.

Poprzez oprogramowanie SmartCard Trener może dawać wskazówki Użytkownikowi. Użytkownik może wysyłać wiadomości do trenera.

Po każdym treningu system generuje obszerny raport uwzględniający postępy Użytkownika i efektywność treningu. Ma to działanie motywujące i zachęca do dalszej pracy.

KORZYŚCI DLA MANAGERA OBIEKTU

Poza korzyściami da Użytkownika SmartCard usprawnia również pracę całej placówki.

Zautomatyzowany plan treningowy wpływa na ograniczenie ilości niezbędego personelu.

Użytkownik może ćwiczyć w większości samodzielnie. Nie potrzebuje też pomocy ze strony personelu przy podstawowej obsłudze maszyny.

Oprogramowanie SmartCard monitoruje jak często dana maszyna jest używana i na tej podstawie zbiera dane na temat rodzaju wykonywanych ćwiczeń. Dane te mogą okazać się przydatne m.in w przypadku planów rozbudowy siłowni, poszerzenia asortymentu, optymalizacji wyposażenia.

TAK! Jestem zainteresowany rozwiązaniami HUR.

Dowiedz się więcej na temat innowacyjnych, zautomatyzowanych rozwiązań treningowych dla aktywnych Seniorów!

HUR – SIŁA NA DŁUGIE LATA