AKTUALIZACJA i MODERNIZACJA SPRZĘTU

Ważną kwestią przy długim cyklu życia naszych produktów jest możliwość ich rozbudowy i aktualizacji. Nowe funkcje mogą być dodawane do wszystkich maszyn HUR najnowszej generacji (wyprodukowanych po 2012 roku).

PRZYKŁADY:
Do urządzeń z ekranem podstawowym może zostać dodany ekran dotykowy wraz z systemem SmartTouch.
Maszyny z linii HUR ACTIVE dedykowane pierwotnie celom ogólnorozwojowym na potrzeby klubów fitness i centrów Wellness mogą zostać rozbudowane i przekształcone w urządzenia z linii HUR PREMIUM by, dzięki nowym funkcjom, służyć celom rehabilitacyjnym.

Urządzenia wykorzystujące inteligentne systemy SmartTouch i SmartCard mogą nieustająco ewoluować dzięki aktualizacjom oprogramowania. Ekrany i inne komponenty elektroniczne również posiadają opcję aktualizacji tak, aby obsługiwały najnowsze wersje oprogramowania.

HUR – SIŁA NA DŁUGIE LATA