SALA TRENINGOWA O POWIERZCHNI 20m2

sala treningowa 20m2 hur

Na funkcjonalną salę treningowa można zaadaptować dawną izolatkę czy recepcję. Maszyny HUR przy całej swojej wszechstronności zajmują niezwykle mało miejsca i mogą stać bezpośrednio przy ścianach. Ponadto wiele urządzeń to maszyny dwufunkcyjne, dodatkowo oszczędzające miejsce.  Wszystko to sprawia, że nawet najmniejsza przestrzeń może zostać przekształcona w przestronną i funkcjonalną salę treningową.

Na obrazku przedstawiono przykład sali treningowej, w której na powierzchni 20m2 zmieszczono urządzenia do kompletnego treningu dolnej połowy ciała oraz systemy bloczkowe do treningu funkcjonalnego.

UŻYTE MASZYNY: